YEREL KALKINMA PLANLARI

YEREL KALKINMA PLANLARI

Her bir köy, kasaba, ilçe ve ile özel yerel kalkınma planlarının hazırlanmasıdır. Bu plan hedef bölgenin kısa, orta ve uzun vadede yerel manada kalkınmasını içeren özet projeler ve ön fizibilite raporlarını içermektedir.