STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

Etkin ve verimli bir yönetimin temelinde Stratejik Planlama yer alır. Stratejik Planlama; bir kuruluşun mevcut durumunu analiz etmek, ulaşılmak istenen yeri belirlemek ve bu yere nasıl ulaşılacağı araştırmak için en etkili yönetim aracıdır. Stratejik planlama eğitimi, kuruluşlarında strateji belirleyecek ve/veya Stratejik Plan hazırlayacak olan yöneticilere Stratejik Planlama ile ilgili temel kavramları ve prensipleri algılatmak, Stratejik Planlama sürecini oluşturma ve yürütme becerisi kazandırmayı amaçlar.