STRATEJİ VE EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİ VE EYLEM PLANI RAPORU

İlgili kurumların stratejik manada yapılacak eylemleri ve faaliyetleri içeren rapordur.