ÖZGÜVEN VE MOTİVASYON EĞİTİMİ

ÖZGÜVEN VE MOTİVASYON EĞİTİMİ

Başarıya ulaşmanın yolu özgüvenli olmaktan geçer. İş hayatı kişinin kendini üretken hissetmesi, hedeflerine ulaşması, bir ekibin parçası olması gibi faktörlerden dolayı özgüveni arttırıcı bir rol oynasa da, günümüz iş yaşamı koşullarında özgüven sarsılmasına sebep olabiliyor. İş yükünün fazla olması, beklentilerin yüksek tutulması, uzun çalışma saatleri ve çalışanlar arasındaki rekabet özgüveni zedeleyebilir. Çalışma ortamındaki talepler ve temponun çok yüksek olması sebebiyle kişinin istediği performansı bir türlü sergileyememesi, yetersizlik hissine yol açabilir. Bu noktada motivasyon kavramı karşımıza çıkmaktadır. Profesyonel çalışma hayatında performansın en belirleyici unsurlarından biri motivasyondur. Yüksek performansı sağlamadaki en önemli etkenlerden biridir. Bu eğitim, özgüven geliştirmeyi, böylece hem gündelik yaşamda hem de mesleki yaşamda daha başarılı olabilmeyi, motivasyonun performans üzerindeki etkisini gösterebilmeyi amaçlamaktadır.