MEVCUT DURUM RAPORLARI

MEVCUT DURUM RAPORLARI

Üst düzey karar vericilerin il ile ilgili karar verme süreçlerine katkı sağlamak ve gerekçe oluşturmak amacıyla uzmanlar tarafından hazırlanan mevcut durum raporudur.