MESLEKİ EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE GELİŞTİRİLMESİ

MESLEKİ EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE GELİŞTİRİLMESİ

MESLEKİ EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Genel Amaçlar: Ankara da üretilen ürün ve hizmetlerin ekonomiye kazandırılması ve sosyal kalkınmanın arttırılması amacıyla işsiz bireylerin niteliklerinin ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması genel amacımızdır.

PROJENİN AMAÇLARI

Ankara’da işsiz bireyler ve girişimcilerin % 80’inin kurulduktan sonra ilk 5 yılda işletmelerini zorunlu olarak kapattıkları görülmektedir. Bu durumun nedenlerinin başında genç girişimcilerin fizibilite ve iş planı yapmadıkları ve iş fikirlerini kısa, orta ve uzun vadede iyi planlayamadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca iş hayatında iş bulamayan özellikle gençlerin mesleki yeterliliklerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Proje iki modülü barındırmaktadır. Birincisi işsiz girişimci olmak isteyenler diğeri ise işsiz olup mesleki yeterliliği olmayan ve bu yeterliliği uzaktan eğitim yoluyla eğitim setlerinden yararlanarak mesleki yeterlilik sınavına girip akredite olmak isteyenleri kapsamaktadır.

Ülkemizde girişimcilerin iş kurma sürecinde hangi mevzuatlarla karşılaşacaklarını ve ilgili evrelerin neler olduğunu, bu evrelerde nelere ihtiyaç duyulacağını tanımlayan, çevrimiçi raporlama olarak hizmet veren web tabanlı bir site mevcut değildir. Ayrıca mesleki yeterlilik sınavlarına girmeden önce mesleki yeterlilik kursunu ücretsiz veren bir web tabanlı site de yoktur.

PROJENİN ÖZEL AMAÇLARI

Ankara’da yaşayan öncelikli engelliler olmak üzere 18-29 yaş arası ürün ve hizmet üretme potansiyeli yüksek işsiz bireylerin gelir elde etmelerini sağlamak, olası sosyal riski azaltmak ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması ile sosyal girişimciliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE

Ankara’da yaşayan 18-29 yaş arası işsiz ve mesleki yeterliliği olmayan yaklaşık 20.000 işsiz

NİHAİ YARARLANICILAR

Ankara’da üretilen ürün ve hizmetleri alan, satanlar, aracılar, işyerleri, istihdam büroları, bakkal, market, AVM, gıda toptancıları, tüketiciler ve KOBİ’ler vb. olmak üzere tahmini 1.000.000 kişi.

BEKLENEN SONUÇLAR

 1. Yerel ürünlerin satış ve pazarlaması hususunda girişimci sayısı % 10 arttı.
 2. İşsiz girişimciler karar destek süreçlerinde ulusal mevzuatları iş kurma öncesi karşılaşabilecekleri mevzuatlar hakkında bilgi sahibi oldular.
 3. İşsiz girişimciler iş kurmadan önce yatırıma ışık tutabilecek finansal ve ekonomik analiz yaptılar.
 4. Derneğin mevcut iktisadi işletmesi sosyal girişim olarak daha aktif oldu.
 5. Bu hizmetten ve web sitesinden yararlanıp iş kuran işsiz engellilerin bilgiye ve hizmete erişimleri arttı.
 6. Web tabanlı uygulama gelişti.
 7. Siteden yararlanan girişimcilerin % 10’u başarılı oldu.
 8. İşsiz girişimciler yatırıma esas olarak yılda en az 10.000 kişi iş fikrini ve yapılabilirliğini sınayarak iş kurup kurmamaya karar verdi.
 9. Potansiyel yatırımcılar fizibilite ve iş planlarını online yaparak yatırımlarını daha gerçekçi planladılar.
 10. 10.000 kişiye e-girişimcilik ve e-danışmanlık hizmeti verildi.
 11. Yıllık 20.000 kişiye online teknik destek hizmeti verildi.
 12. İşsiz 10.000 birey uzaktan eğitim yoluyla mesleki yeterlilik eğitim videolarına katılım sağlandı.
 13. Mesleki yeterlilik sınavını başarıyla geçerek aktif istihdama dahil oldu.
 14. 9 branşta mesleki eğitim videosu yayına verildi.