MASTER PLANLARI

MASTER PLANLARI

Başta tarım, turizm vb. İktisadi alanlarda ekonomik konuları içeren ve mevcut durumu ortaya koyan rapordur.   Bir hedef bölgenin özellikle ekonomik açıdan gelecekte olması gereken yeri tanımlar.