İŞLETME KOÇLUĞU EĞİTİMİ

İŞLETME KOÇLUĞU EĞİTİMİ

İşletmelerin / kurumların, ikinci kuşak CEO’larının ve üst ve orta kademe yönetici adaylarının, koçluk teknikleri ile destekli yöntemler kullanılarak kolektif liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve yönetime hazır hale getirilmesi sağlanmaktadır.