FİZİBİLİTE VE İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

FİZİBİLİTE VE İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

FİZİBİLİTE EĞİTİMİ; Yatırım projeleri için fizibilite raporlarının hazırlanmasını süreçleri ile birlikte uygulamalı olarak gösteren bir eğitimdir. 

İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ; Sizin veya şirketinizin; dış finansman kaynağı arayışlarına, hedeflerinin belirlenmesine, başlangıç noktasından hedeflenen noktaya kadar ulaşmada, önünüze çıkacak engelleri öngörmenize ve hazırlıklı olmanıza, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenize, stratejilerinizi en iyi şekilde geliştirmenize ve uygulamanıza, kaynaklarınızı verimli bir şekilde yönetmenize, çalışanlarınızın sizinle aynı vizyonu paylaşmasına katkı sağlayacak bir eğitimdir.