FİZİBİLİTE RAPORU

FİZİBİLİTE RAPORU

Kar amacı güden veya gütmeyen özel veya kamu sektörü yatırımlarının yapılabilirliğinin araştırılması raporudur. Bu raporda araştırma konusu idari, teknik, ekonomik ve finansal açıdan analiz edilmektedir.