ETKİ ANALİZİ

ETKİ ANALİZİ

Bir proje kapsamında değişik faktörlerden dolayı projenin herhangi bir anında değişiklik talebi ortaya çıkabilir.  Böyle bir durum projenin süresini ve bütçesini etkileyebilir. Bu nedenle bu değişiklikler karşısında etki analizi yapılmalıdır. Etki Analizi, iş talebinde herhangi bir sebepten dolayı meydana gelen değişikliklerin, iş ihtiyaçları ve gereksinimler üzerine etkisinin görülüp değerlendirilerek başarılı bir gereksinim yönetim sürecinin gerçekleştirilmesi için yürütülen sistematik bir süreçtir.