ENTEGRE KIRSAL KALKINMA PLANLARI

ENTEGRE KIRSAL KALKINMA PLANLARI

Özellikle ilçelere özel entegre kırsal kalkınma planı hazırlamak. Bu planda her bir hedef bölgeye özel projeler geliştirilir ve proje özeti ne de raporda yer verilir. Bu planda kırsal alan ve kırsal kalkınma öncülüğünde diğer unsurları da içermesi nedeniyle entegre kırsal kalkınma planı denilmiştir.