AR-GE VE İNOVASYON EĞİTİMİ

AR-GE VE İNOVASYON EĞİTİMİ

Günümüzde, rekabet ortamında daha güçlü kalabilmek ve rekabet ortamında büyüyerek gelişme konusunda, inovasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Teknolojinin hızlı gelişmesi, sürekli değişen müşteri isteklerinin karşılanması konusunda, inovasyonun her alanda ne kadar önemli olduğu görülmektedir. İnovasyon çalışmaları oluşması için nitelikli bir AR-GE’ye sahip olmak gerekmektedir.

Verilecek eğitimin amacı, ürün geliştirme, uygulama ve ürünü pazarlama konusunda, organizasyon ve dış ilişkililerle bağlantı kurarak, süreç ve sonuçta destek eğitimleri vermektir. Kamu kurum veya kurumlarını, destek veren, finans sağlayan kurumları en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir.